Sunday, August 12, 2012


கொஞ்சம் சிரிங்க
3 Comments:

Ramani said...

கொஞ்சமாக இல்லை
நிறையவே சிரித்தோம்
குறிப்பாக கலைஞரின் சமாளிப்பு
மனம் கவர்ந்த பதிவு
தொடர வாழ்த்துக்கள்

Senthil Kumaran said...

ஹா! ஹா! ஹா!, இன்னும் உங்களை யாரும் வந்து கும்மவில்லையா? வாய்விட்டு சிரித்தேன். நன்றி.

Arun said...

Rajini, Kamal comedy super...